Tôi nghe nói từ năm 2018 chồng ngoại tình bị phạt tù không biết có phải không Thám Tử Nhật Minh?