Tôi điên lắm, tôi muốn chửi thề tôi muốn đập phá hết những gì chúng tôi đã gây dựng trong suốt 5 năm qua Nhưng còn con tôi chúng nó không có tội tình gì mà sao phải khổ vì bố nó Tôi phải làm sao đây các bạn, tôi còn trẻ đẹp luôn chăm sóc anh tại sao anh vẫn đi ngoại tình thậm chí với người hơn tuổi Không lẽ chỉ vì nhu cầu mà anh lại sẵn sàng quên vợ con?