Văn phòng thám tử theo dõi Nhật Minh ơi, cho mình hỏi nếu theo dõi chồng ngoại tình có giữ kín thông tin không? Mình muốn thuê các bạn theo dõi chồng ngoại tình nhưng rất lo nếu rộ ra nhà chồng biết thì rất khó ăn nói. Mình cũng gần văn phòng thám tử tư tại Hà Nội cũng ngại không dám qua sợ chồng biết. Mình gửi qua đây mong các bạn tư vấn giúp, xin cảm ơn