Gần đây em nghi ngờ chồng có bồ Thám tử cho em hỏi cách điều tra chồng ngoại tình bằng điện thoại với ạ?