Bạn thân với tôi hồi cấp 3 vừa kể cho tôi chuyện của nó làm tôi cứ suy nghĩ mãi Chồng nó yếu sinh lý gần 2 năm nay mặc dù mới ngoài 40 tuổi, còn nó đang độ mặn mà 35 của phụ nữa 2 con Anh trưởng phòng của nó hay gần gũi, quan tâm rồi chuyện gì đến cũng đến, nó đi lại với anh ta Điều đáng nói ở đây là anh trưởng phòng kia vợ chồng cũng không hạnh phúc nhiều năm nay Còn bạn tôi vẫn còn yêu chồng nhưng cũng yêu và bị hấp dẫn cả với anh trưởng phòng ấy Tôi không biết nên khuyên bạn tôi thế nào trong trường hợp của nó cả Các cụ nói chẳng sai Bỏ thì thương, vương thì tội haizzzz Các bạn có cao kiến gì cho bạn tôi không?