Ly hôn mà có sự thuận tình từ hai phái thường sẽ dễ giải quyết hơn lý hôn đơn phương. Bìa viết này sẽ cung cấp mẫu đơn ly hôn thuận tình mới nhất và cách viết đơn ly hôn để có nhiều lơi thế trong vệc giả quyết ly hôn giữa hai người, mời bạn tham khảo.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------***---------

 

ĐƠN YÊU CẦU NHẬN THUẬN TÌNH LY HÔN, NUÔI CON, CHIA TÀI SẢN KHI LY HÔN 

 

 

Kính gửiTOÀ ÁN NHÂN DÂN QUẬN…......................- TP HÀ NỘI.

Họ và  tên chồng: .....................................Sinh ngày:........................... 

CMND số: ....................., do công an Hà Nội cấp ngày:......................... 

Hộ khẩu thường trú:............................................................................... 

Chỗ ở hiện tại:........................................................................................ 

 

Họ và  tên vợ: ........................................Sinh ngày:.............................. 

CMND số: ....................., do công an Hà Nội cấp ngày:......................... 

Hộ khẩu thường trú:............................................................................... 

Chỗ ở hiện tại:........................................................................................ 

 

Xin trình bày với quý toà một việc như sau:

Hai chúng tôi đã kết hôn từ năm ...........có đăng ký kết hôn tại UBND phường ............

Chúng tôi làm đơn này yêu cầu Toà án nhân dân ..................công nhận thuận tình lý hôn lý do:

................................................................................................................ 

................................................................................................................ 

.................................................................................................................

 

Vì vậy, chúng tôi làm đơn thận tình lý hôn  này kính mong Quý Toà xem xét giải quyết cho chúng tôi được ly hôn, chấm dứt tình trạng hôn nhân như hiện nay, cụ thể:

 

1.   Về con chung có (chưa có):............................................................... 

................................................................................................................... 

................................................................................................................... 

.................................................................................................................. 


Chúng tôi đã thoả thuận về người trực tiếp nuôi con và mức cấp dưỡng nuôi con hàng tháng như sau:

................................................................................................................... 

................................................................................................................... 

.................................................................................................................. 

 

2.  Về tài sản chung chúng tôi đã tự nguyện thoả thuận chia như sau: (ghi cụ thể mỗi người được chia sở hữu tài sản gì).

.................................................................................................................... 

.................................................................................................................... 

................................................................................................................... 

(Nếu không có tài sản chung thì ghi không có tài sản chung)

 

3.  Về nhà ở chúng tôi đã tự nguyện thoả thuận như sau:

.................................................................................................................... 

.................................................................................................................... 

.................................................................................................................... 

(Nếu không có nhà ở thì ghi không có)

 

4.  Về vay nợ chúng tôi đã tự nguyện thoả thuận như sau:

.................................................................................................................... 

.................................................................................................................... 

................................................................................................................... 

Kính đề nghị Quý Toà xem xét giải quyết.

     Địa danh, ngày ..... tháng ..... năm ......

 

Họ và tên chồng 

Họ và tên vợ 

 

 

Hướng dẫn cách viết đơn xin ly hôn.

Nội dung đơn lý hôn: Yêu cầu ghi rõ thười gian đăng ký kết hôn và chng sống, địa chỉ nơi sống chung ở đâu, hiện tạ có đang chung sống với nhau hay không, phần này cần thể hiện tình trạng mâu thuẫn vợ chồng và nguyên nhân gây ra mâu thuẫn vợ chồng …..

1. Phần con chung: Nếu 2 nguwof đã có con chung yêu cầu ghi rõ thông tin các con chung ( Họ vag tên, ngày tháng năm sinh, nơi đnag theo học …), nguyện vọng và đề nghị nuôi con… Nếu 2 người chưa có con chung ghi “Chưa có”.

2. Tài sản chung – 3. Nhà ởNếu có tài sản ghi thông tin về tài sản (Liệt kê toàn bộ tài sản hiện có), giá trị thực tế của tài sản và yêu cầu phân chia tài sản …. Nếu không có tài sản khi “Không có”.

4. Phần vay nợ: Nếu có nợ ghi cụ thể số nợ, tiền hay tài sản, chủ nợ là ai, thời gian trả nợ …. Và đề nghị phân chía nghĩa vụ trả nợ trong Mẫu đơn ly hôn. Nếu không nợ ghi “không có”.

Trên đây là một số tài liệu chia sẻ thám tử Nhật Minh thu thập được, hy có thể phần nào giúp đỡ các bạn trong việc viết đơn y hôn thuận tình đúng cách.