Ly thân là gì?

Ly thân là mô tả mối quan hệ vợ chòng mà một ngừi hai cả hai không muốn sống chung với nhau. Ly thân tạo cơ hội cho vợ hay chòng sống cuộc sống riêng biệt mà không phải ly hôn. Ly thân đồng thời cũng giúp vợ chồng có thời gian tìm hiểu về thủ tục ly hôn. Trong thời gian lý thân vợ chồng có thể nhờ hướng dẫn làm hòa hay có thể sống chung lại hoặc đi tới quyết định ly hôn nếu vợ chồng vẫn rơi tình trạng trầm trọng, đời sống hôn nhân không cải thiện.

Mẫu đơ ly thân chuẩn:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------

ĐƠN XIN LY THÂN

Tôi tên là: ...................................................................................................

Sinh năm: ..................................... Hiện cư ngụ tại: ..................................

Vào ngày ..../..../... Tôi có kết hôn với anh, chị ......................... sinh năm ..................

cư ngụ tại .............................

Chúng tôi đăng ký kết hôn tại: ....................................................................................

Thời gian sống chung với nhau, chúng tôi có một cháu trai (gái) tên là .......................... sinh năm ............

Trong cuộc hôn nhân này, chúng tôi thường xảy ra mâu thuẫn nhiều lần, nhưng không giải quyết được.

Tôi muốn ly thân để tôi có quyền được tự do và tôi sẽ suy nghĩ trước khi quyết định làm đơn ly hôn sau vì tôi còn con nhỏ ... tuổi.

Nay tôi làm đơn này gửi đến quý cấp có thẩm quyền xem xét và giúp đỡ cho tôi được ly thân.

Thời gian ly thân kể từ ngày .../.../...

Tôi xin chân thành cảm ơn!

Kính đơn./.

 

..........., ngày...tháng...năm...

 

Chữ ký

Cách viết đơn xin ly thân:

  • Đơn ly thân có thể đề cập đến những vấn đề như sau;
  • Tiền cấp dưỡng cho chồng hoặc vợ
  • Tiền cấp dưỡng con cái
  • Quyền nuôi con
  • Quyền thăm viếng
  • Điều gì xảy ra với tài sản cá nhân
  • Điều gì xảy ra với tài sản chung của gia đình
  • Điều gì sảy ra với thuế
  • Ai là người trả các món nợ chung