Tôi phát hiện chồng ngoại tình kiếm con trai nối dõi tông đường vì tôi đã sinh 3 con gái không thể sinh con trai cho anh Tôi phải làm sao đây, tôi nên ủng hộ hay ngăn anh lại?