Gần đây, tôi nghi ngờ chồng tôi có bồ vì anh đi sớm về khuya bất thường Vậy tâm lý chồng khi ngoại tình thường biểu hiện như thế nào thưa thám tử?