Em thấy rất nhiều trường hợp vợ trị trồng ngoại tình vậy nên hay không nên làm như vậy. Em muốn hỏi vậy vì chồng em không biết cố tình hay bị dụ dỗ đã quan hệ với cấp dưới. Em rất mong được các Thám Tử Tư cho lời khuyên vì các anh chắc chắn có kinh nghiệm trường hợp như của em.