Em không hiểu tại sao chồng ngoại tình, vì sinh lý ư? Vợ chồng em sinh hoạt thường và rất quan tâm chăm sóc nhau. Em nghĩ chuyện chồng ngoại tình chỉ có trong các câu chuyện của gia đình khác. Nhưng sau một lần mẹ em thuê thám tử tư theo dõi và phát hiện chồng ngoại tình với cấp dưới. Em đã suy sụp và cảm giác bị tổn thương lắm, Thám Tử Nhật Minh chắc đã gặp nhiều trường hợp như em. Rất mong các anh cho em lời khuyên