Em không muốn mất chồng mất cả gia đình này, vậy phải kéo chồng ngoại tình trở về như thế nào ạ? Chồng em đã ngủ ở nhà đồng nghiệp em 2 ngày nay, em làm thế nào có thể kéo chồng về mà vẫn êm xuôi. Giờ thực sự em rối trí quá rất mong các anh tư vấn cho em.