Tôi muốn thuê thám tử theo dõi chồng ngoại tình với osin trẻ mới thuê 3-4 tháng nay. Tôi mới chỉ nghi ngờ thôi nên muốn thuê các bạn theo dõi giúp, vui lòng liên hệ với tôi sớm nhất có thể.