Tôi đang muốn thuê thám tử theo dõi em rể, vui lòng cho tôi biết phải làm gì để theo dõi kín đáo và bí mật. Xin cảm ơn.