Ông bạn của tôi vì vợ xấu quá nên nó đã ngoại tình với bạn thân của vợ nó. Vợ nó phanh phui vụ này và gia đình nó đang có nguy cơ đổ vỡ. Tôi là bạn nó cũng muốn giúp vợ chồng nó tránh cảnh ly tan con cái khốn khổ. Muốn hỏi thám tử tư xem có cách nào không mách nước tôi với?