Thám tử điều tra ngoại tình bao lâu thì có kết quả? Đây là câu hỏi của rất nhiều khách hàng đang có nhu cầu thuê thám tử điều tra ngoại tình. Sau đây Thám tử Nhật Minh xin tra lời câu hỏi trên như sau:

Các yếu tố để xác định thời gian thu được kết quả điều tra ngoại tình:

  • Phụ thuộc vào thông tin mà khách hàng cung cấp.  
  • Kinh nghiệm và khả năng của chuyên muôn của thám tử
  • Phụ thuộc vào hành vi ngoại tình của đối tượng điều tra
  • Địa điểm ngoại tình
  • Phụ thuôc vào công việc, thói quen sinh họat của người bị điều tra.

Tại văn phòng thám tử Nhật Minh tất cả thám tử đều phải trải qua các lớp đào tạo chuyên mion đều đặt hàng tháng, quý. Cùng với các trang thiết bị hiện đại phục vụ cho quá trình điều tra thu thấp chứng cứ: Định vụ điện thoại, phần mềm theo dõi, bút camera… để hỗ trợ trong suốt quá trình điều tra.  

Hiện tại chưa có một con số quy chuẩn nào có thể đo lường được chính xác thười gian hoàn thành nhiệm vụ của thám tử điều tra ngoại tình.

Gọi ngay cho chúng tôi khi bạn cần tư vấn hay điều tra ngoại tình, thám tử Nhật Minh hân hanh được phục vụ quý khách.