Tôi muốn thuê dịch vụ thám tử theo dõi chồng ngoại tình với vợ cũ không biết Thám tử Nhật Minh có nhận không? Nếu thuê có đảm bảo không làm thám tử hai mang và bí mật tuyệt đối cho tôi không? Vì chồng tôi làm nhà nước tôi chỉ muốn biết chắc chồng không còn quan hệ gì với vợ cũ vì giữa họ khi lấy nhau không có con cái. Tuy nhiên tôi muốn theo dõi và chắc chắn chồng mình chung thủy, hãy liên hệ ngay với tôi qua email nhé.