Chồng ngoại tình bị phạt tù có đúng không? Tôi nghe mọi người nói nếu chồng ngoại tình có thể phạt 2-3 năm tù. Có thể giải thích cho tôi được không ạ.