Tôi đã phải chấp nhận cuộc sống này hơn 10 năm, các con đã lớn và chúng nó cũng biết việc chồng tôi ngoại tình. Tôi không biết nên từ bỏ hay níu giữ bây giờ vì cuộc sống của tôi giờ như địa ngục. Xin cho tôi lời khuyên.